СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

РЕСТОРАНТ УНИКА

POLARIS LIGHTING Ви представя проект „Ресторант УНИКА“. Ресторантът разполага със 105 места и заема подземното, първото и второто надземно ниво от седеметажна жилищна сграда на бул. ‘Цар Освободител’, обявена за архитектурно-строителен паметник на културата. Кухнята, намираща се в подземното ниво, обслужва разположените на горните две нива зали, посредством платформи. Цялостното осветление е проектирано и предоставено от нас.

Related projects