СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ПАЛАВИТЕ МАЛЧУГАНИ

ЦЕЛОДНЕВЕН ДЕТСКИ ЦЕНТЪР

В целодневен детски център 🧸 Палавите Малчугани ⚽ ще откриете сигурна и безопасна среда, гарантираща подходящи условия, за развитието на интелектуалното, емоционално, социално, духовно, нравствено и физическо развитие на вашето дете. Проект разработен от д-р инж. Самет Исак – управител на Поларис Лайтинг ООД.

Related projects