Спецификации
ПРОДУКТ ПРОДУКТ РАЗМЕРИ
MS-PJB.LG7.2.6060 LG LENS 5 L595 / W595 / 50 mm
MS-PJB.LG7.4.6060 LG LENS 10 L595 / W595 / 100 mm
MS-PJB.LG7.7.6060 LG LENS 18 L595 / W595 / 180 mm
Документация