Спецификации
ПРОДУКТ МОЩНОСТ СВ. ПОТОК ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ВРЕМЕ В АВАРИЕН РЕЖИМ РАЗМЕРИ НАПРЕЖЕНИЕ
VELLA CEILING 3.8W 200lm 24 ч 1 ч 268,5 x 120 x 136,2 mm 220V
VELLA 250 M/NM 1H MT 7W 286lm 24 ч 1 ч 268,5 x 120 x 136,2 mm 220V
VELLA 250 M/NM 1H MT 7W 286lm 24 ч 3 ч 268,5 x 120 x 136,2 mm 220V
VELLA125 M/NM 8H MT 5W 157lm 24 ч 8 ч 268,5 x 120 x 136,2 mm 220V
VELLA 350 M/NM 3H AT 8W 368lm 24 ч 3 ч 268,5 x 120 x 136,2 mm 220V
VELLA 650 M/NM 2H AT 12W 736lm 24 ч 2 ч 268,5 x 120 x 136,2 mm 220V
Документация