Аварийно и евакуационно осветление

Polarislighting разполага с пълна гама от аварийно осветление: осветление на знаци; антипаника и евакуационно осветление; централни и автономни системи и др. Ние не правим компромиси с Вашата безопасност: отличната разпознаваемост, оптималното разпределение на светлината и надеждната електроника гарантират, че ще намерите най-безопасния път за бягство дори при най-трудните обстоятелства. Аварийните осветителни тела се състоят от две основни категории. От една страна, осветителни тела с пиктограми за знаци за безопасност. От друга страна, осветителни тела за осветление при аварийни ситуации, с разлика между осветлението на аварийния път и осветлението против паника. Знаците за безопасност изискват специфични осветителни тела. Възможни са няколко решения за евакуационен път и осветление против паника. Тези осветителни тела са специално проектирани за евакуационни пътища и / или антипаник осветление. Фотометричната оптимизация позволява осветителните тела да бъдат инсталирани на големи интервали, така че са необходими само ограничен брой, за да се гарантира спазването на стандарта. Осветителните тела са снабдени със специфична електроника за оптимално стартиране (и следователно дълъг експлоатационен живот) на лампата и ниска консумация на енергия.